Akcyza

 • foto
  Dokumentacja wewnętrzna sprawami kadrowymi W lekturze
  Dokumentacja wewnętrzna sprawami kadrowymi. W lekturze kompleksowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetki także możliwości udzielania ulg w ich zapłacie.

  Dodany: 2020-04-19
  Kategoria: Akcyza
  Komentarze: 1