Dokumentacja pracownicza

 • foto
  Jaki jest działanie oryginalnych regulacji na dotychczasowe
  Jaki jest działanie oryginalnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Dokumentacja pracownicza
  Komentarze: 2