prawnienia wierzycieli w toku postępowania w

Informacje

Dodany: 2020-01-13
Kategoria: Inne

art

prawnienia wierzycieli w toku postępowania, w tym ogół zagadnień wnoszonych środków zaskarżania w toku postępowania na czym polega upadłość konsumencka 2020 w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości względem rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła wówczas niemal czterokrotnie upadłość konsumencka jaki wydział względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania śmiałych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł także miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych artykułów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono więcej niż 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest niezwyczajnie istotnym zjawiskiem na rzecz banków, firm windykacyjnych również wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym obszarze zmienia kształt upadłości konsumenckiej także w zakresie przesłanek, jakim sposobem i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza przeszło 70 przemian w ustawie - Prawo upadłościowe, a swoją drogą nowelizuje szereg kodeksów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie śmiałych przepisów praktyczne, ujawnione w toku stosowania oryginalnych przepisów, niespójności, niejasności śmiałych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.