PPK 2020 jednostki sektora obowiązkiem wynikającym z ustawy

art

PPK 2020 jednostki sektora obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako realizacja wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, by wykonać się oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora finansów publicznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki ciążą na osobach odpowiedzianych za wdrożenie PPK w oddziałach publicznych. W sposób dogłębny zaprezentowane zostaną przepisy wynikające z ustawy o prowadzenie i zarządzanie PPK. Artykuł dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za wdrażanie PPK w oddziałach sektora finansów publicznych, kierownikom jednostek, pracownikom działów kadr i płac dodatkowo pracownikom działów księgowości w instytucjach publicznych. Wstęp elementarne założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych: co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy, podmiot zatrudniający – jednostki sektora finansów publicznych, katalog podmiotów sektora finansów publicznych według ustawy o PPK oraz ustawy o finansach publicznych, podmiot zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK, wejście w życie ustawy o PPK a stosowanie jej przepisów poprzez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych, wysokość i uporządkowanie składek również zachęt fiskalnych w toku PPK. Obowiązki informacyjne względem pracowników: obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców, wysokość i układ składek również zachęt fiskalnych w ramach PPK. Umowy w PPK: rodzaje umów w PPK – umowa o zarządzanie, umowa o prowadzenie, umowa o zarządzanie PPK dodatkowo termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych, z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK poprzez kto tworzy pracownicze plany kapitałowe jednostkę sektora finansów publicznych, umowa o prowadzenie PPK dodatkowo termin jej zawarcia w sektorze podmiotów finansów publicznych, sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK w tym do podmiotów sektora finansów publicznych. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK: wpłata podstawowa i dodatkowa, wpłata finansowana przez podmiot zatrudniający, wpłata finansowana poprzez uczestnika PPK, wpłata w obniżonej wysokości, wpłata dodatkowa finansowana przez podmiot zatrudniający w sektorze finansów publicznych, wpłata dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK. Wpłata powitalna i dopłaty roczne: finansowe zachęty ze strony państwa dla uczestników PPK, wpłata powitalna, dopłaty roczne. Środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek śmierci, podział w razie rozwodu: wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK, wypłata po osiągnięciu poprzez uczestnika PPK 60. roku życia, wypłata w formie świadczenia małżeńskiego, wypłata przed ukończeniem przez uczestnika PPK 60. roku życia, wypłata w razie poważnego zachorowania, wypłata na pokrycie wkładu własnego przy zakupie mieszkania innymi słowy budynku mieszkalnego (z obowiązkiem zwrotu), ograniczenia dotyczące wypłaty na wkład własny, wypłata transferowa, dyspozycje uczestnika PPK na wypadek jego śmierci, proporcja środków w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, zapobieżenie spod egzekucji środków zgromadzonych na rachunku PPK.

Komentarze: 3


noavatar.png
Kinga Flaga-Gieruszyńska autorka książek z prawa restrukturyzacyjnego 2020-04-28

W tej witrynie uważam coś naprawdę wyjątkowego.

noavatar.png
Serwacy Różo 2020-04-29

świetne punkty, po prostu zdobyłeś nowego czytelnika. Co byś polecił, abyś napisał, że zrobiłeś parę dni temu? Jakieś pewne?

noavatar.png
Suliwoj Dobrochno 2020-05-04

Nie było mnie tutaj od jakiegoś czasu, ponieważ uważałem, że jest nudne, ale ostatnie kilka postów to świetna jakość, więc przypuszczam, że przywrócę cię do mojego codziennego bloga. Zasługujesz na to przyjaciel :)